Workshop

De interactieve bijeenkomst bestaat uit een filmvertoning in combinatie met een inspirational speaking door één van de vier ervaringsdeskundigen, waarna er uitgebreid de ruimte is voor een interactieve dialoog tussen het publiek en de ervaringsdeskundige.

De insteek van de interactieve bijeenkomst is persoonlijk en motiverend. Er wordt gesproken over eigen ervaringen en belevingen van de ervaringsdeskundige. Hoe het voelt om een psychose te hebben, de impact die het op je leven heeft en hoe je weer proactief in het leven kan staan op het gebied van werk en opleiding wordt invoelbaar als je oog in oog staat met iemand die het hele proces heeft meegemaakt. Dit maakt deze bijeenkomst en campagne uniek: geen theoretische voordracht van feiten, maar een eerlijk eigen verhaal dat voorlicht, de-stigmatiseert en inspireert.

De ervaringsdeskundigen die aan de campagne zijn verbonden hebben elk een eigen invalshoek en doelgroep die zij aanspreken. Er wordt gekeken naar uw doelgroep en op basis daarvan wordt een passende ervaringsdeskundige spreker gekozen.

Tijdens de interactieve bijeenkomst komen de volgende thema’s aan de orde:

  • Vroegsignalering (Hoe herken ik een psychose? Hoe kan ik als ouder/broer/zus/vriend in een vroege fase zo goed mogelijk hulp bieden?)
  • Tijdens de psychose (Hoe is het nou eigenlijk om een psychose te hebben? Wat kun je niet meer? Wat kun je nog wel? Hoe ziet de behandeling eruit?)
  • Herstel (Hoe ga je weer aan het werk? Welke obstakels moet je overwinnen tijdens je werk en/of opleiding? Hoe kom je weer in contact met vrienden? Of met potentiële partners?)

Op basis van uw specifieke wensen is het ook mogelijk om één van deze thema’s te benadrukken/uit te lichten.

Get connected